Usługi

Moje języki robocze to polski, hiszpański i angielski.

Tłumaczę ustnie i pisemnie w następujących kombinacjach językowych:

  • Polski
  • Hiszpański
  • Angielski
  • Polski
  • Angielski
  • Hiszpański
Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie i poświadczanie dokumentów oficjalnych, wydanych przez organa administracji państwowej a także dokumentów prawniczych, sądowych, naukowych, księgowych, lekarskich i różnych innych.

Tłumaczenie zwykłe

Tłumaczenie zwykłe

Tłumaczenie pisemne wszelkiego rodzaju tekstów o różnorodnej tematyce: marketing i reklama, rozrywka, turystyka, gospodarka i finanse, nieruchomości, rolnictwo, architektura, inżynieria, nauka i technologia, edukacja, kultura i sztuka.

Tłumaczenie literackie

Tłumaczenie literackie

Tłumaczenie pisemne tekstów literackich wszelkiego rodzaju, min.: esejów, rozpraw naukowych, fragmentów powieści, opowiadań, bajek dla dzieci, artykułów i recenzji.

Redagowanie tekstów

Redagowanie tekstów

Redagowanie tekstów na wskazany temat, mając na uwadze zalecenia co do długości, stylu i charakteru tekstu.

Korekta tekstów

Korekta tekstów

Korekta stylistyczna i językowa wszelkiego rodzaju tekstów, przy zachowaniu ich treści i charakteru.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie równoczesne z jednego języka na drugi w czasie rzeczywistym. Odbywa się w dzwiękoszczelnych kabinach, z użyciem specjalistycznego sprzętu. Tłumacz przekłada komunikat na język docelowy, słuchając cały czas mówcy przemawiającego w języku wyjściowym. Słuchacze odbierają komunikat za pomocą słuchawek.

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie na język docelowy wykonywane zaraz po wysłuchaniu przemówienia w języku wyjściowym, na podstawie sporządzonych notatek. Tłumaczenia dokonuje się zwykle po zakończeniu przemówienia przez mówcę. Zdarza się jednak, że ze względu na okoliczności, długość przemówienia i preferencje mówcy decyduje się on podzielić swoje wystąpienie na części, które tłumacz przekłada w trakcie przemówienia.

Tłumacznie szeptane (Szeptanka)

Tłumacznie szeptane (Szeptanka)

Odmiana tłumaczenia symultanicznego. Nie podbywa się w kabinach i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Tłumacz siedzi za słuchaczem lub obok niego i przekłada przyciszonym głosem lub szeptem, wprost do jego ucha usłyszany komunikat w języku wyjściowym. Ten rodzaj tłumaczenia stosuje się wyłącznie wtedy, gdy odbiorcą jest jedna bądź dwie osoby.

Tłumaczenie liaison

Tłumaczenie liaison

Tego rodzaju tłumaczenie stosuje się głównie w świecie biznesu, podczas negocjacji handlowych i spotkań biznesowych, targów i wizyt handlowych. Ułatwia wzajemne zrozumienie się stronom mówiącym różnymi językami.

Tłumaczenie ustne uwierzytelnione

Tłumaczenie ustne uwierzytelnione

Tłumaczenie konsekutywne bądź symultaniczne, podczas rozpraw sądowych, przesłuchań, wystąpień stron w toku wszelkiego rodzaju postępowań prowadzonych przez wymiar sprawiedliwości i organa administracji państwowej, a także w kancelariach notarialnych i adwokackich oraz we wszelkich innych sytuacjach oficjalnych, wymagających obecności tłumacza przysięgłego.