O mnie

O mnie

O mnie

Nazywam się Maria Romanowska. Zajmuję się tłumaczeniem ustnym i pisemnym z języków hiszpańskiego i angielskiego.

Studiowałam filologię hiszpańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na trzecim roku studiów odbyłam roczne stypendium na Uniwersytecie w Barcelonie. To tam zafascynowało mnie językoznawstwo i zdecydowałam wybrać właśnie tę specjalizację. Zaraz po studiach zaczęłam tłumaczyć dla firm hiszpańskich, najpierw dorywczo, później na zasadzie stałej współpracy. W roku 2003 zdobyłam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.
Przez kilkanaście lat swojej działalności zawodowej, miałam okazję pracować dla instytucji, organów administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości, firm, korporacji, fundacji, organizacji i stowarzyszeń różnej natury, wydawnictw, placówek naukowych oraz jednostek władz lokalnych i regionalnych w Polsce i w Hiszpanii. W roku 2009 wróciłam na rodzimą uczelnię, gdzie zrealizowałam podyplomowe studia dla tłumaczy konferencyjnych i podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych, prowadzone w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.
Interesuje mnie język jako narzędzie komunikacji i interakcji międzyludzkiej. W mojej pracy dążę do poznania wszystkich jego odmian. Zajmuję się więc także przekładem literackim.
Od wielu już lat, moje życie zawodowe i osobiste związane jest z Walencją i Krakowem. Dwa miasta, dwie rzeczywistości i odmienne języki, które nie przestają mnie zadziwiać.
Biorę także czynny udział w projektach kulturalnych związanych z promocją polskiej kultury w Hiszpanii i zagranicą.